مدل بازاریابی گردابی

 

جدیدترین مدل اختصاصی در پارک بازاریابی ایران، مدل بازاریابی گردابی است.

اعضای هیئت علمی و مشاوران پارک بازاریابی ایران پس از استفاده از مدل های متعدد در شرکت ها و بازاریابی مختلف و همچنین شناسایی نیازهای حوزه بازاریابی، مدل بازاریابی گردابی را تدوین نموده اند.

این مدل متشکل از سه مدل FG360 درجه، ناپلئونی و ویروسی می باشد. هر کدام از این مدل ها به تنهایی دارای نقاط ضعف و قوتی می باشند و در شرایط متفاوت کارامد هستند. وجود این سه مدل در یک فرایند بازاریابی، سرعت نتیجه گیری را (صرف نظر از هزینه های معمول) بالا می برد و نتیجه را تضمین می نماید.

 

برای محصولات و خدماتی که به شکلی جدید به بازار هدف مشخصی ارائه می گردد، قابل استفاده می باشد. در این روش ذهنیت در مورد محصول و خدمت به شکل ساده ای وجود داشته است و هدف در این روش پوشش بازار هدف در مدت زمان کوتاهی می باشد و سپس حفظ بازار مد نظر قرار می گیرد.

 

مهم ترین عامل در بازاریابی گردابی، توجه و کنترل جامع به تمامی عناصر بازاریابی و شرکت است. ریسک اجرای این مدل در صورتی که از تجربه کافی وجود نداشته باشد، بسیار بالا خواهد بود.