بازاریابی صنعتی

بازاریابی صنعتی در پارک بازاریابی ایران، فرایند فروش بین تولیدکنندگان و یا واردکنندگان و مشتریان (نه مصرف کنندگان) آن محصول به صورت سیستماتیک برنامه ریزی و اجرا می نماید.

در بازاریابی مصرفی، هدف اصلی شناسایی نیاز مصرف کنندگان یک محصول یا خدمت است در صورتی که در بازاریابی صنعتی به شناسایی و رفع نیاز مشتریان توجه می گردد. مشتریان در بازاریابی صنعتی بر دو نوع هستند. مشتریانی که از محصول به منظور رفع نیاز کسب و کار خود استفاده می کنند و مشتریان دیگر آن هایی هستند که به صورت عمده و به منظور تأمین نیازهای یک سازمان خرید خود را انجام می دهند.

 

بازاریابی صنعتی

 

فرایند خرید در بازاریابی صنعتی کاملاً متفاوت با بازاریابی مصرفی است. به عنوان مثال در بخش تبلیغات در بازاریابی مصرفی، هدف تبلیغ دهنده ها، تأثیر بر روی هیجانات مصرف کنندگان است. در صورتی که در تبلیغات بازاریابی صنعتی، بیشترین توجه به بخش های منطقی مشتریان معطوف می گردد.

برخی شرکت های عرضه کننده محصولات صنعتی در زمان افت فروش، اقدام به ارائه تخفیفات و طرح های فروش ویژه می نمایند. در صورتی که در بازاریابی صنعتی، قیمت محصولات در اولویت های بالای خرید مشتریان قرار نمی گیرد.

مشاوران پارک بازاریابی ایران در شرکت های ارائه کننده محصولات صنعتی، کلیه برنامه های خود را صرف شناسایی نیازهای تیم خرید شرکت ها می کننده و پس از انجام تحقیقات بازاریابی کیفی و همچنین بخش بندی مشتریان، بازارهای هدف دارای اولویت را شناسایی و سعی در پوشش خواسته های آن بخش از بازار می نمایند. راه اندازی واحد صدای مشتریان و مدیریت ارتباط با مشتریان در قالب کلینیک و باشگاه در شرکت های طرف قرارداد پارک بازاریابی ایران، این شرکت ها را از بقیه رقبا متمایز می نماید.

برخی شرکت ها به منظور فروش محصولات خود در پی استخدام بازاریابان حرفه ای و یا روش های بازاریابی شبکه ای و … هستند. در صورتی که در انجام بازاریابی محصولات صنعتی نیاز به یک تیم به منظور انجام مهندسی فروش است. دیگر آنکه در روش های بازاریابی صنعتی بر روی ایجاد و ارتقای وفاداری مشتریان تمرکز شده و سعی در فروش بیشتر به مشتریام کنونی می گردد.

در بازاریابی صنعتی، فروشندگان متخصص و مجرب و همچنین آگاه به علم مدیریت بازاریابی به عنوان یک شاخص اساسی و حیاتی بسیار مهم می باشد.

توجه به همه ابعاد بازاریابی صنعتی در سایه مدل برنامه ریزی بازاریابی و فروش سیستماتیک FG360 توسط مشاوران و اعضای هیئت علمی پارک بازاریابی ایران پیاده سازی شده و در شرکت های متعدد عملیاتی شده است.

همه اکنون آماده ارائه تجارب خود به مدیران و صاحبان شرکت های علاقه مند و همچنین آموزش های حوزه بازاریابی صنعتی به معاونین و کارشناسان محترم این واحد استراتژیک هستیم. بازاریابی اجتماعی ، بازاریابی سبز ، بازاریابی صنعتی ، بازاریابی پارتیزانی ، بازاریابی عصبی از جمله انواع بازاریابی است که در پارک بازاریابی ایران بر روی آن مطالعه شده و تجاری سازی شده اند.