مجوزها و افتخارات

سال 1382

آغاز فعالیت های تدوین مدل مدیریت بازاریابی بومی در ایراناینفوگرافی پارک بازاریابی ایران - پارک بازاریابی ایران

عضویت در موسسه بین المللی تحقیقات بازار MRW

سال 1385

ثبت رسمی شرکت و تدوین چارچوب های مدل بازاریابی و فروش سیستماتیک FG360

راه اندازی باشگاه بازاریابان ایران جهت شناسایی افراد مستعد و علاقه مند به حوزه تجاری سازی از سراسر کشور

سال 1386

پیاده سازی آزمایشی مدل بازاریابی و فروش سیستماتیک در پنج شرکت در صنایع مختلف

جناب آقای دکتر طهماسبی در روز صنعت 1386 با اشاره به پارک بازاریابی متذکر شدند که با درگیر شدن صنایع با تشکل های بازاریابی فعال مانند پارک بازاریابی ایران می توان گام های مثبت فراوان در زمینه توسعه صنایع کشور برداشت.

سال 1387

عضویت در انجمن های لجستیک ایران، مهندسی صنایع ایران و عضویت در اتاق های بازرگانی و همکاری با وزارت صنعت معدن تجارت، سازمان توسعه تجارت ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و بسیاری از سازمان ها.

سال 1389

ثبت رسمی مدل در کانون صنایع غذایی ایران به عنوان مرجع صنایع غذایی کشور و امضا تفاهم نامه میان پارک بازاریابی ایران و کانون صنایع غذایی ایران

همکاری با سازمان حفاظت از محیط زیست جهت تدوین و پیاده سازی استاندارد بازاریابی سبز در سازمان های ایرانی

سال 1390

ثبت مدل در پژوهشگاه صنعت نفت و امضا تفاهم نامه همکاری با پژوهشگاه صنعت نفت جهت تجاری سازی خدمات پژوهشی

برگزاری سمینارهای مشترک علمی و کاربردی با موضوع تجاری سازی و مهندسی فروش به همکاری دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه امیر کبیر (پلی تکنیک)

عضویت در انجمن تحقیقات بازاریابی ایران و انجام پروژه های تحقیقات بازار برای انجمن شیرینی و شکلات و همچنین کانون صنایع غذایی ایران

سال 1391

دفاع از مدل برنامه ریزی بازاریابی و فروش سیستماتیک به عنوان پروژه دکتری 3 نفر از مشاورین ارشد پارک بازاریابی ایران در دانشگاه ناتینگهام مالزی.

دریافت لوح پژوهش نمونه کشوری که از سوی وزارت بازرگانی به تحقیقات کاربردی و تجاری تعلق یافت.

سال 1392

امضا قرارداد جهت تدوین و پیاده سازی برنامه بازاریابی و فروش سیستماتیک در بیش از 12 شرکت بزرگ در حوزه صنایع غذایی ، صنعت ساختمان ، صنعت نفت و قطعات خودرو

همکاری با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران جهت تدوین استانداردهای تحقیقات بازار در ایران

سال 1393

امضا قرارداد با بیش از 35 شرکت جهت مشاوره و برنامه ریزی بازاریابی و فروش سیستماتیک

همکاری با روزنامه ها و مجلات مختلف و نشر بیش از 75 مقاله در حوزه بازاریابی و امضا تفاهم نامه همکاری با موسسات بین المللی از جمله lead cap

ارائه اولین گزارش پیش بینی وضعیت بازار و بازاریابی در اسفندماه 1393

سال 1394

امضا قرارداد با بیش از 45 شرکت جهت مشاوره و برنامه ریزی بازاریابی و فروش سیستماتیک

امضا قرارداد با 11 شرکت خارجی جهت تحقیقات بازار و برنامه ریزی تبلیغات و فروش

ارائه دومین گزارش پیش بینی وضعیت بازار و بازاریابی در اسفندماه 1394