Warning: Declaration of cyberchimps_Walker::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = NULL) in /home/qmpmarke/public_html/wp-content/themes/ifp/cyberchimps/functions.php on line 0

Warning: Declaration of Cyberchimps_Fallback_Walker::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Page::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/qmpmarke/public_html/wp-content/themes/ifp/cyberchimps/functions.php on line 0

Warning: Declaration of Cyberchimps_Fallback_Walker::start_el(&$output, $page, $depth, $args, $current_page) should be compatible with Walker_Page::start_el(&$output, $data_object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /home/qmpmarke/public_html/wp-content/themes/ifp/cyberchimps/functions.php on line 0
کمپین تبلیغاتی چیست و کمپین تبلیغاتی چگونه بسازیم؟ پارک بازاریابی

کمپین تبلیغاتی چیست و کمپین تبلیغاتی را چگونه تدوین کنیم؟

کمپین تبلیغاتی یا Advertising Campaign ؛ در فارسی به برنامه جامع تبلیغات ترجمه شده است. در این مورد معمولاً مدیران به دو دسته تقسیم می شوند. یا به تبلیغات بسیار علاقه مند هستند و یا اینکه از تبلیغات و کمپین ها پرهیز می کنند. در اکثر مواقع این دو رویکرد به دلیل کسب تجربه از تبلیغات گذشته بوده است. که این تجربه ی مدیران عامل شرکت ها معمولاً ناشی از خلاقیت یکی از اطرافیان آن ها بوده است. از نظر محققان و اعضای هیئت علمی پارک بازاریابی ایران تبلیغات تنها خلاقیت نیست بلکه ابزاریست به منظور فروش محصولات و بایستی دارای استانداردهایی در بخش های مختلف باشد.

بنابر این طراحی کاتالوگ و تبلیغات موضوعی فرای هنر است. هدف تبلیغات تنها اظهار حقایق در مورد کالا نیست بلکه هدف، فروش راه حل یک رویاست. چند درصد تبلیغات شما در راستای راه حل یک رویا بوده است.

هر چند اعتقاد اعضای هیئت علمی پارک بازاریابی ایران بر این موضوع استوار است که بهترین تبلیغات توسط مشتری راضی و خشنود صورت می پذیرد و هر قدر وفاداری مشتریان افزایش یابد، پول کمتری باید برای تبلیغات هزینه شود.

فعالیتی که پارک بازاریابی ایران در خصوص طراحی و برنامه ریزی کمپین تبلیغاتی انجام می دهد، در ارتباط با پنج ام ۵M تبلیغات است. ۵M موارد ذیل را تحت پوشش قرار می دهد.

۱. Mission ؛شناسایی و اولویت بندی مأموریت یا هدف از ارائه تبلیغ

۲. Message ؛پیامی که در زمان ارائه تبلیغ بایستی منتقل شود

۳. Media ؛رسانه هایی که بایستی به منظور ارائه تبلیغات، با توجه به بازار هدف و مأموریت تبلیغ از آن ها استفاده کنیم

۴. Money ؛بودجه مورد نظر به منظور طراحی، تدوین و ارائه تبلیغ چه قدر است و با چه استراتژی و تاکتیکی هزینه گردد

۵. Measurement ؛اندازه گیری کارایی و اثربخشی تبلیغات از ابعاد گوناگون مانند ماندگاری بایستی زمینه تبلیغات آینده باشد.

پس از تدوین ۵M ، کار کمپین تبلیغاتی تمام نشده است و بایستی عواملی همچون رسایی، فراوانی و اثرگذاری نیز باید در نظر گرفته شود. بدین معنا که باید ارزیابی شود که آیا پیام مورد نظر مدیران پس از اجرای کمپین تبلیغات به مخاطبان انتقال یافته است یا خیر و دیگر اینکه ارزیابی شود که آیا تعداد مخاطبینی که قبل از اجرا مد نظر بوده اند، پس از اجرای کمپین تبلیغاتی، آگهی مورد نظر را دیده اند یا خیر و چه قدر کمپین موفق بوده است.

کمپین تبلیغاتی - Advertising Campaign - فرایند تبلیغات

در روند پیاده سازی و اجرای کمپین تبلیغاتی باید به موارد متعددی توجه گردد که از جمله مهم ترین های آن زمان اجرای کمپین و مکان اجرا می باشد. در نظر داشته باشید که همه انواع تبلیغاتی که در برنامه جامع تبلیغات یا همان کمپین تبلیغات آورده می شود، باید به صورت توأم و طبق برنامه مشخص شده، اجرا شوند. این هماهنگی حتی با مدیر برند شرکت باید باشد. در غیر اینصورت نمی توان از نتایج آن به صورت کامل بهره برد.

بهترین فرد در هر شرکتی جهت پیگیری و اجرای کمپین تبلیغاتی، مدیر بازاریابی شرکت می باشد. زیرا وی بهتر از هر شخص دیگری می داند که چه زمانی و چه رسانه هایی برای رسیدن به اهداف (معرفی، یادآوری و یا فروش) مناسب هستند.

نویسنده : مشاور ارشد پارک بازاریابی ایران

جهت کسب اطلاع در مورد کمپین بازاریابی برای برندسازی به این صفحه مراجعه نمایید.