Warning: Declaration of cyberchimps_Walker::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = NULL) in /home/qmpmarke/public_html/wp-content/themes/ifp/cyberchimps/functions.php on line 0

Warning: Declaration of Cyberchimps_Fallback_Walker::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Page::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/qmpmarke/public_html/wp-content/themes/ifp/cyberchimps/functions.php on line 0

Warning: Declaration of Cyberchimps_Fallback_Walker::start_el(&$output, $page, $depth, $args, $current_page) should be compatible with Walker_Page::start_el(&$output, $data_object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /home/qmpmarke/public_html/wp-content/themes/ifp/cyberchimps/functions.php on line 0
تحقیقات بازار میدانی و تخصصی توسط پژوهشگران پارک بازاریابی ایران

تحقیقات بازار

تحقیقات بازار  در گذشته هدف از انجامش یافتن راه و روشی به منظور ارتقای حجم فروش در شرکت ها بود. پس از مدتی این دیدگاه بهبود یافت و هدف از تحقیقات بازار و بازاریابی درک و فهم نیاز مشتریان شد.

بدین ترتیب محققان و پژوهشگران بازار ، ممیزی فروشگاه ها، کاهش موجودی انبارها و خواست مصرف کنندگان را به منظور عرضه اطلاعات ضروری جهت حرکت و فروش بیشتر محصولات مورد توجه قرار می دانند.

در طول زمان مدیران بازاریابی به طور فزاینده ای اهمیت درک و فهم خریداران و مشتریان را تشخیص دادند و مواردی از قبیل مشاهده در حین خرید، بررسی نحوه مصرف، تحقیقات گروه کانون ، تحقیقات پیمایشی و … جهت تحقیق در خصوص بازار رواج یافت.

پارک بازاریابی ایران با در اختیار داشتن اعضای هیئت علمی و محققان در سطح کشور امکان ارائه تحقیقات بازاریابی را با بالاترین استانداردها در اختیار صنایع مختلف قرار داده است.

تحقیقات بازار - تحقیقات بازاریابی - market research

اعتقاد کلیه مشاوران و اساتید بازاریابی در سراسر دنیا بر این است که انجام تحقیقات بازار و بازاریابی به منظور برنامه ریزی و اعمال فرایند بازاریابی حیاتی است و بدون انجام تحقیقات بازار نمی توان تصمیمات بازاریابی مناسبی اتخاذ نمود. در صورت عدم بکارگیری اطلاعات ناشی از تحقیقات بازار، وقت و منابع زیادی به هدر می رود. تحقیق بازار بایستی به صورت علمی و با روش های نمونه گیری آماری دقیق صورت پذیرد. بهتر است جهت انجام تحقیقات بازاریابی، از یک مرکز جامع تحقیقات بازاریابی بهره گیری صورت پذیرد.

انجام تحقیقات بازار میدانی و تخصصی توسط پژوهشگران پارک بازاریابی ایران صورت می پذیرد. تحقیقات بازار باید با روش علمی اما بومی انجام شود. تحقیقات بازار در واقع بخشی از تحقیقات بازاریابی است که با متدهای مختلف صورت می پذیرد. این روش معمولا به صورت میدانی می باشد. یعنی به کمک پژوهشگران، پرسشنامه های به صورت میدانی تکمیل می گردند. البته برخی تحقیقات مشاهده ای هم جزو تحقیقات بازار محسوب می گردند.